Vervoersplan 2020

UOV logo
Vervoerplan 2020

OV in en rondom Utrecht verandert vanaf 15 december: Jouw mening telt!

Het openbaar vervoer in de stad en de regio Utrecht verandert continu. Steeds meer reizigers maken gebruik van bus en tram. U-OV en provincie Utrecht haken actief in op de toenemende behoefte aan een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daarom is het Vervoerplan U-OV 2020 gemaakt met voorstellen voor diverse veranderingen in het openbaar vervoer. Dit plan is te vinden via deze link: https://www.u-ov.info/reizen/vervoerplan

Reiziger aan zet

Voordat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in september een besluit neemt, is de reiziger aan zet. Je kunt de enquête, opgesteld door de provincie Utrecht, vóór 1 juli invullen.

Iedereen die reageert, zal door de provincie op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt van de provincie zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquête.

Wat veranderd er nou precies?

Lijn 5 wordt geknipt op Utrecht Centraal. Het traject Maarssen – Utrecht Centraal wordt geïntegreerd met lijn 120 van Syntus en krijgt lijnnummer 12. Lijn 12 en 120 gaan tussen halte Maarsseveensevaart en Utrecht Centraal dezelfde nieuwe route rijden: Sweserengseweg – Prins Bernhardlaan – Marnixlaan – Cartesiusweg – Vleutenseweg. De dienstregeling van beide lijnen zijn op elkaar afgestemd, waardoor de frequentie in de spits wordt verhoogd naar een ’10-minutendienst. Daarbuiten wijzigt de frequentie niet. In Zandweg-Oostwaard vervallen een drietal haltes. Hier is U-flex het alternatief.

Lijn 5 (Maarssen – Utrecht) en 120

Lijn 5 (U-OV) en lijn 120 (Syntus) rijden op dit moment min of meer parallel tussen Maarssen en Utrecht. De onderlinge afstand varieert, maar bedraagt gemiddeld 450 meter. Lijn 5 rijdt van maandag t/m zaterdag overdag
elk kwartier en daarbuiten elk half uur. Lijn 120 rijdt overdag elk half uur, in de spits elk kwartier en in de
avonduren een (half)uurdienst (afhankelijk van tijd en richting). Het traject Maarssen – Zuilen is daarmee
overbediend, maar door de twee parallele routes is geen sprake van een hoogwaardige verbinding.
Op de Amsterdamsestraatweg-Zuid rijdt lijn 120 gelijk op met lijn 3, terwijl lijn 3 hier voldoende capaciteit biedt.
Daarnaast zijn er concrete plannen de Amsterdamsestraatweg-Zuid te reconstrueren, waarna deze route minder geschikt is als busroute.
In dit vervoerplan wordt voorgesteld  om lijn 4 tussen Utrecht Centraal en Zuilen vaker en met groter
materieel rijden en deze lijn een meer centrale route rijden door Zuilen te geven (via de Prins Bernhardlaan).
Hierdoor is de capaciteit van lijn 5 niet meer nodig op de huidige route tussen Zuilen en Utrecht Centraal.
Gezien het voorgaande komen Syntus en Qbuzz met het gezamenlijke voorstel om lijn 5 en 120 te integreren en beide lijnen een andere route te geven tussen Zuilen en Utrecht Centraal. Concreet stellen we het volgende voor:

 • Lijn 120 rijdt niet meer via de Amsterdamsestraatweg, maar rijdt komend uit Breukelen na halte
  ‘Maarssen, Dorp’, via de Kerkweg en Huis ten Boschstraat naar halte Maarsseveensevaart. Van daar volgen beide lijnen een nieuwe, gezamenlijke route naar Utrecht Centraal en rijden daarbij via de Sweserengseweg – Prins Bernhardlaan – Van Egmondkade – Marnixlaan – Vleutenseweg.

 • Lijn 5 gaat tussen de rotonde Straatweg / Burgemeester Waverijnweg en halte Parkweg via de Straatweg– Binnenweg rijden in plaats van de Straatweg – Kerkweg. Daarmee neemt lijn 5 de bediening van halte Driesprong over van lijn 120.

 • Lijn 120 houdt de huidige frequenties. Lijn 5 rijdt een halfuurdienst overdag en in de avonduren en op  zondag een uurdienst. Qua interval worden lijn 5 en 120 volledig op elkaar afgestemd. Zodoende rijden beide lijnen samen tussen Utrecht Centraal en Maarssen-Dorp een ’10 minutendienst in de spits, een kwartierdienst op maandag t/m zaterdag overdag en een halfuurdienst ’s avonds.

  Doordat lijn 12 door het centrum van Maarssen rijdt en lijn 120 via de Huis ten Boschstraat, wordt het aantal  bussen door het centrum van Maarssen beperkt van vier tot twee per richting per uur. We komen hiermee tegemoet aan de wens van gemeente Stichtse Vecht het aantal busbewegingen door het centrum te verminderen. Reizigers uit Maarssen-Dorp hebben de keuze gebruik te blijven maken van bestaande haltes in het dorp of gebruik te maken
U-flex Maarssen

Het buitengebied ten zuiden van de Maarsseveenseplas wordt door lijn 13 verbonden met Maarssen-Dorp, station Maarssen en Overvecht. Het gebruik van lijn 13 is met gemiddeld 59 reizigers per dag zeer beperkt.

Eerder in dit artikel is voorgesteld om lijn 5 en 120 tussen Maarssen en Utrecht te integreren en beide lijnen een nieuwe,gezamenlijke route te laten rijden tussen Maarssen-Dorp en Utrecht Centraal.
Als gevolg van de voorgestelde routewijziging vervallen tussen Maarssen-Dorp en Zuilen drie haltes in Zandweg-Oostwaard die nu door lijn 5 worden bediend.
Daarnaast vervallen zes haltes op de Amsterdamsestraatweg die nu door lijn 120 worden bediend.
Voor een beperkt aantal van de vervallen haltes ligt een alternatieve halte op wat grotere afstand. Niet alle reizigers kunnen of willen deze afstand overbruggen.

Gezien het voorgaande stellen we voor om lijn 13 op te heffen en U-flex te introduceren in het gebied tussen Zuilen en Maarssen, begrensd door de Vecht en de Maarssenveenseplas. U-flex is een flexibel vervoerconcept dat in maart 2019 voor het eerst is toegepast in de gemeente Houten.
Met U-flex kunnen reizigers op elk gewenst moment een rit boeken tussen twee willekeurige haltes in een vooraf vastgesteld gebied. Boeken kan telefonisch of door middel van een app. Betalen kan met pin of met de OVchipkaart. Abonnementhouders en studenten met een OV-jaarkaart kunnen gratis gebruik maken van U-flex. Voor reizigers zonder abonnement geldt een vaste ritprijs.

U-flex Maarssen is in elk geval beschikbaar op haltes van lijn 13 die niet door andere lijnen worden bediend en op de hiervoor beschreven 9 haltes die vervallen voor lijn 5 en 120. Reizigers kunnen ritten boeken tussen deze haltes onderling en tussen deze haltes en een aantal knooppunthaltes waar kan worden overgestapt op ander openbaar vervoer. Dit zijn:

 • Station Maarssen,
 • Station Overvecht,
 • Halte Maarsseveensevaart,
 • Halte Klopvaart,
 • Halte Prins Bernhardplein.

Daarnaast is het denkbaar dat nog enkele bestemmingen worden toegevoegd. We werken dit graag in overleg met gemeente Stichtse Vecht verder uit