Faciliteiten

Uw uitrusting bestaat uit een:

  • Hesje
  • Zaklamp
  • Notitieboekje + Pen

Krijgt u van de coördinator.
Deze zaken worden gefaciliteerd
door de  gemeente Stichtse Vecht

Voordat u aan uw ronde begint trekt u uw hesje aan en neemt u de zaklamp, notitieboekje, pen en uw telefoon mee.

U gaat naar de verzamelplaats en daar ontmoet u uw maatje voor de dag/avond. Als u elkaar gevonden hebt dan belt u met een speciaal nummer die u krijgt als lid van het Signaleringsteam. U meldt zich daarmee aan bij de dienstdoende agent van de avond. De agent vertelt u bijvoorbeeld dat de vorige nacht ingebroken is vlakbij de wijkingang en of u alert wilt zijn op personen die u niet kent en die zich verdacht gedragen. U vraagt of er eventueel een signalement is van de persoon; de agent verteld u dat ze dat niet hebben helaas.

U vertelt dit aan aan uw maatje nadat u de verbinding hebt verbroken en u gaat op pad. Onderweg is er tijd om met elkaar een gezellig praatje te houden. Jullie komen zo af en toe buurtbewoners tegen en zeggen deze netjes gedag. Er komt een man naar jullie toegelopen die zijn hond aan het uitlaten is en hij vraagt wie jullie zijn. Jullie knopen een praatje met deze man aan en vertellen wie jullie zijn daarna wensen jullie de man een fijne avond en gaan weer verder.

Op een hangplek voor jongeren treffen jullie een groepje jongeren aan. Jullie besluiten om even kennis te maken met ze en knopen een praatje aan. Een meisje vertelt dat zij net examen hebben gedaan en dat het een spannende periode van wachten is aangebroken op de uitslag.

Daarna gaan jullie weer door en dan ineens zien jullie een mans persoon die jullie niet kunnen thuisbrengen. Hij houdt zich op, op een parkeerplaats en hij kijkt steeds wel erg geïnteresseerd in bepaalde auto’s. Ook kijkt hij veel om zich heen en lijkt een beetje nerveus. Jullie besluiten om uit het zicht van de man te gaan staan en zien dat hij gaat bellen het bezorgt jullie een akelig gevoel en jullie besluiten dat speciale nummer te bellen. Jullie krijgen de dienstdoende agent weer aan de lijn en vertellen wat jullie gezien hebben. De agent vertelt dat hij eraan komt en vraagt of jullie daar willen wachten en de persoon onopvallend in de gaten te houden.

Twee minuten later zien jullie een politieauto aan komen rijden en u wijst naar de richting waar de man zich begeeft. De politie stapt op de man af en zal vragen wat de man daar doet. Jullie vervolgen jullie weg weer. Even later wordt u gebeld het is de dienstdoende agent en hij vraagt waar jullie zijn. U geeft uw locatie door en hij vertelt dat hij naar u toekomt. De agent komt in zijn auto naar u toe en maakt een praatje met jullie. Hij vertelt dat de man waarvoor ze gebeld hadden een vriend is van een buurtbewoner en dat alles in orde was.

Vervolgens krijgt de agent een telefoontje van een ander team en gaat weer op weg naar het andere team. Jullie gaan ook weer op pad. Inmiddels zijn jullie al anderhalf uur op weg en zit de ronde er al weer bijna op. Jullie besluiten om nog even langs het groepje jongeren te lopen om te zien of alles daar nog oké is. Onderweg zien jullie dat er een lantaarnpaal defect is. Jullie noteren dat in jullie notitieboekje om later daarvan een melding te doen via een formulier op de website van de gemeente. Het groepje jongeren zitten niet meer op de plek en dan besluiten jullie dat het mooi is geweest voor vanavond.

U belt weer met dat speciale telefoonnummer en meld u weer af bij de dienstdoende agent.

Bron: Buurtpreventie Stichtsevecht