Gebiedsregisseurs

De gebiedsregisseurs voor de Friezenbuurt zijn:

  • Willemijn Luchtenbelt
  • Jacqueline Schmitz

Wat doet een gebiedsregisseur

  • is aanspreekpunt voor bewonersgroepen
  • verbindt gemeente en inwoners met elkaar
  • heeft contacten met partijen over de leefbaarheid
  • houdt de gebiedswethouder op de hoogte van wat er speelt
  • is verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van visies en plannen

Gebiedswethouder

De gebiedswethouder voor de Friezenbuurt is:

  • Franko Živković-Laurenta
De gebiedsregisseurs houden de gebiedswethouder op de hoogte van wat er speelt binnen de wijk
op het gebied van leefbaarheid.

Iets melden

Wilt u als inwoner iets melden, doe dat via melding of klacht. of  via het algemene nummer: 140346
(dit is ook buiten kantooruren bereikbaar in geval van een calamiteit.)

Bron: Gemeente Stichtse Vecht

Contact
close slider
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
Secretariaat Friezenbuurt vereniging
P/A Burgemeester Egginkstraat 48
3604 AS Maarssen
Of via het algemene E-mailadres: Commissie@friezenbuurt.nl
Friezenbuurt Vereniging