Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling bemiddelt bij problemen die spelen tussen buren en/of buurtgenoten.
Getrainde vrijwillige en neutrale bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide buren zonder oordeel.
Zij helpen buren om samen een oplossing te vinden, zodat de kans kleiner is dat het probleem zich weer voordoet.
Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Voor wie is buurtbemiddeling?

 • Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem

Wie kunnen verwijzen?

 • Politie
 • Justitie
 • Woningbouwcorporaties
 • Wijkorganisaties
 • Zuwe Zorg
 • GGD
 • Gemeente Maarssen
 • Huisartsen
 • Andere organisaties
Welke soort klachten kunt u melden
Wel
 • ruzies tussen buren of wijkbewoners.
 • Individuele klachten.
 • conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en …..woningbouwcorporaties.
 • conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaarb…..zijn.
Niet
 • conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie.
 • Conflicten rond alcohol- en drugsverslaving.
 • crisissituaties.
 • conflicten binnen één familie.
 • verticale conflicten: bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer, …..tussen huisbaas en bewoner.
Wie is de coördinator buurtbemiddeling

Contact persoon: K van den Heuvel
Email:
Telefoonnummer: 06 40894202

Hoe kunt u buurtbemiddeling bereiken

Bezoek adres:

Kwadraad
Gaslaan 18
3603 CN Maarssen

Telefoonnummer: 

088 900 4000