Enkele huisregels aangaande de buurtpreventie-app:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de Friezenbuurt;
 • WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
  De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!  Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 • Het lid van de groep woont in de wijk van de groep;
 • Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep
  in samenspraak met de politie en gemeente.
 • Om te voorkomen dat men overbodige berichten plaatst naar aanleiding van een bericht, kunt u de volgende afbeelding gebruiken in de preventie-app groep:
Einde WAB Bericht
Download deze afbeelding en gebruik deze afbeelding in de Buurt Preventie App om het bericht af te sluiten.