Gemeente Stichtse Vecht heeft 4 afvalscheiding stations (ook wel Milieustraat genoemd): Breukelen; Portengen; Loenen aan de Vecht; Maarssen-dorp.

Hier kunt u gratis (particulier) huishoudelijk afval brengen. Meestal is dit afval dat u niet kwijt kunt in uw afvalcontainer omdat het te groot is of te veel is. Ook is er huishoudelijk afval dat verplicht gescheiden moet worden ingeleverd. Denk aan Klein Chemisch Afval (KCA) en elektrische apparatuur zoals computers, accu’s, batterijen en mobiele telefoons.

Maarssen Dorp

Diependaalsedijk 120, 3601 GN Maarssen

Openingstijden:
  • maandag en vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur;
  • dinsdag tot en met donderdag van 13:00 tot 16:00 uur;
  • zaterdag van 10: tot 16:00 uur.

Sorteer uw afval van te voren

Bij de afvalscheiding stations staan verschillende afvalcontainers voor de diverse soorten afval.
Sorteer daarom thuis alvast uw afval. Dat scheelt tijd bij het uitladen. Het afval moet u zelf in de daartoe aangewezen verzamelcontainer doen. Bij de afvalscheiding stations in de kernen Loenen aan de Vecht en Maarssen en bij Pauw Bedrijven in de kern Breukelen staan ook afvalcontainers waar u nog bruikbare spullen in kunt doen voor de kringloopwinkel.

Neem uw legimitatiebewijs mee

Legitimatie is verplicht. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten hun afval komen brengen bij de gemeentelijke afvalscheiding stations.
meer info

Grof vuil

U kunt uw grof vuil, of groter afval zoals oud meubilair, ook laten ophalen.
Bekijk hiervoor de volgende pagina op de gemeente website: aanmelden grof vuil

Bron: Gemeente Stichtsevecht