Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Friezenbuurt Vereniging aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zomaar een relatie tussen Friezenbuurt Vereniging en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Friezenbuurt Vereniging garandeert niet dat e-mails die aan Friezenbuurt Vereniging worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met
Friezenbuurt Vereniging te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Friezenbuurt Vereniging heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Friezenbuurt Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Friezenbuurt Vereniging zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Friezenbuurt vereniging daar vooraf schriftelijke toestemming voor beeft gegeven.