Corona Crisis update

Zoals iedereen in de media heeft vernomen zijn er door de overheid drastische maatregelen genomen om het corona virus in te perken. Ook wij als bestuur hebben besloten om  tot nader order geen activiteiten of bijeenkomsten te organiseren. Ook het bestuur zal zijn maatregelen nemen en komt alleen bij elkaar indien het echt noodzakelijk is.

Zorg goed voor elkaar, let op elkaar en indien mogelijk help elkaar in deze moeilijke tijd.

Het bestuur Friezenbuurt Vereniging