Hier kunt u zich opgeven d.m.v. bijgaand aanmeldingsformulier.
Wilt u liever een e-mail sturen dan kunt u deze richten aan de ledenadministratie van de buurtvereniging. Vermeld in uw mail Lid worden uw naam, adres, samenstelling van uw huishouden (alleenstaand, gezin/samenwonend) en eventueel het aantal kinderen met namen en geboortedata. Uw gegevens worden dan opgenomen in de ledenlijst.

Contributie

  • € 5,- per huishouden per jaar

Betaalwijze

  • Bank: RABO bank
  • Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0335 1837 27
  • t.n.v. Friezenbuurt Vereniging

Na aanmelding en betaling van de jaarlijkse contributie, ontvangt u in het vervolg de uitnodigingen voor alle buurtactiviteiten van ons evenementen commissie. Op onze Facebook pagina vind u tevens een overzicht van al onze activiteiten.

Na verwerking van uw aanmelding zal er contact met u worden gezocht door de ledenadministratie van onze buurtvereniging.

Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten als nieuw lid van ons buurtvereniging!