Alle werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden die woonzaam zijn in de Friezenbuurt.

Foto C. van den Engel
C. van den Engel
Secretariaat
 • algemeen secretariaat correspondentie
 • brievenbus
 • archief
 • documentatie
 • verzekeringen
 • vervangt de voorzitter bij afwezigheid
 • voorbereiding bestuurs- en werkersvergaderingen – agenda en ruimtereservering
Friezenbuurt Commissie vrouw
vacant
Penningmeester
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de buurt commissie
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
B. Verkerk
B. Verkerk
Bestuurslid
 • Het bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid.
 • Het bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
 • Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.
Vacant Man
vacant
Voorzitter
 • leiding bestuurs / buurt vergaderingen
 • PR
 • Beleidszaken