De Buurtcommissie richt zich op het stuk Friezenbuurt tussen de Burgemeester Egginkstraat, Friezenstraat en Straatweg (woningen aansluitend aan eerder genoemde straten)
Eens in de drie maanden komen de leden bij elkaar en bespreken buurtverbeteringen en behandelen eventuele klachten. Thema’s die bij buurtoverleg Friezenbuurt spelen kunnen zijn:

 

  • Parkeerdruk
  • Inplaatsingsproblemen
  • Hondenpoepoverlast
  • (verkeers)Veiligheid
  • Woonoverlast

Onze doelstelling is meer samenhang in de wijk creëren, door middel van vergaderingen, het oplossen van problemen die breder gedragen worden, het organiseren van activiteiten voor en door de wijk.

Weet ons te vinden bij vragen, ideeën, opmerkingen, anderszins wat betrekking heeft op de wijk.
Voor algemene klachten is er het meldpunt bij de gemeente, wijkbeheerder of via Icon Fixi .

De Fixi App, kunt u downloaden via de onderstaande links.